Nabízíme široké spektrum služeb, které jsou úzce spojené s archeologickým záchranným výzkumem (ZAV):

  • Technické vybavení pro staveniště (buňky, sklady, nářadí)
  • Pracovní a ochranné pomůcky
  • Školení bezpečnosti práce pro ZAV
  • Zajištění kompletní exkavace
  • Zabezpečení a online dohled staveniště ZAV – kamerové systémy